Onderweg

Onder de titel “Onderweg” willen we kijken hoe de geschiedenis verloopt van “de Oorsprong” naar “de Voleinding”.

De drie fasen:
  1. Jezus de komende, zijn schaduw in het Oude Testament.
2.  Jezus op aarde zoals in de vier evangeliën beschreven.

Hieronder vindt u ook een artikel over de functie van het optreden van Johannes de Doper.

3. Jezus in ons oftewel De Heilige Geest op aarde.

Daarnaast is er een artikel dat ingaat op de vraag wie Jezus is, wat zijn identiteit is.

Ten slotte een artikel over Jezus en bidden.

Naar de volgende pagina

Een wandeling door mijn gedachten over Bijbelse thema's