6.24 De bediening en rol van de vrouw in de gemeente

Je bent hier: Home » Overdacht » 6.20 De rol en positie van de vrouw in de gemeente » 6.24 De bediening en rol van de vrouw in de gemeente

 

Bediening

Spreekt de Bijbel specifiek over de bediening en rol van de vrouw in de gemeente? Is er gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en tegelijk een rol verschil?

De bediening van de vrouw in de gemeente
De bediening van de vrouw in de gemeente

God geeft ook aan de vrouw zeer specifieke gaven en bedieningen die zij in de gemeente ten volle mag gebruiken.

[ Zie voor de scheppingsorde tussen man en vrouw de artikelen “De bouw van de vrouw” en “De verschillende rol van man en vrouw”. ]

Steeds wanneer wij de Goddelijke verhoudingen laten zien in alles wat wij doen, dan zal God zegenen. Dat geldt voor het huwelijk, dat geldt voor de gemeente.

Debora noemde zich een moeder in Israël.  En dat is wat de vrouw in de gemeente is. Dat kan zich uiten op de achtergrond, door het omzien naar hen die dat nodig hebben of meer zichtbaar in pastoraat. Dat kan ook door hun mannen te adviseren en op hen in te spreken; hen op te roepen hun roeping en verkiezing te bevestigen wanneer zij verslappen, (Zoals Deborah deed naar Barak).

En natuurlijk kunnen zij voluit in hun bediening staan, zoals aanbidding, gebed, profetie, enz. (Zoals de dochters van Filippus)

Het in de schepping gelegde verschil tussen man en vrouw is de gevoeligheid van de vrouw in de geestelijk wereld, het onderscheid van geesten. Daarin kunnen zij hun mannen aanvullen en helpen en ook de gemeente dienen.

Rol

En natuurlijk is het zo dat oudsten te maken krijgen met allerlei situaties, waarin die vrouwelijke gaven onontbeerlijk zijn. Het is daarom buitengewoon belangrijk dat de vrouwen van oudsten tenminste drie rollen hebben:

  1. Een oudste is ook gewoon man van zijn vrouw en dient op voet van gelijkwaardigheid te luisteren naar zijn vrouw, die vanuit haar geestelijke gave en rol in hun huwelijk op fijngevoelige en onderscheidende manier wijst op de keerzijde in een casus waarin hij anders te verstandelijk of zonder oog voor meerdere aspecten zich zou opstellen.
  2. Een oudstenteam zal regelmatig samenspreken met hun echtgenotes over de dingen waar de oudsten mee worden geconfronteerd, zeg maar een half jaarlijks functioneringsgesprek, de hei op en aan hun vrouwen het woord geven over hun functioneren.
  3. Bij huisbezoeken en het omzien naar gemeenteleden gaan vrouwen mee met hun man. Zo is er evenwicht en balans in het gesprek. De vrouw is een onmisbare aanvulling in het geestelijk inzicht in situaties, (Priscilla).

Dit is ook in lijn met hoe het NT spreekt over de ’oudere vrouw’, als moeder, 1Tim.5:2, die ook de jongeren aanmoedigt en bemoedigt en leert hoe jongere vrouwen in hun gezin hun rol mogen oppakken.

Ten slotte

Waarom is er zo’n worsteling met de bediening en rol en positie van de vrouw in de gemeente van Christus?

Mijn inzicht is dat dat te maken heeft met het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een bediening en een ambt. Terwijl de Bijbel dat nadrukkelijk wel doet.

De Heilige Geest met al zijn wonderwerkende krachten, zijn gaven en zijn bedieningen is op iedereen uitgestort die Jezus in geloof heeft aangenomen en in gehoorzaamheid zich heeft laten dopen.

Dus een vrouw kan de bediening hebben van apostel, leraar, evangelist, profeet, herder. Zij kan gaven hebben zoals het ontvangen van woorden van wijsheid en kennis, geloof, genezing, krachten, profetie, onderscheiding van geesten, in tongen spreken, of de uitleg daarvan.

En dat herkennen we ook in de praktijk. Vandaar dat er problemen ontstaan als er geen onderscheid wordt gemaakt met het ambt. Op basis van deze gaven concludeert men dan dat dus alle ambten voor een vrouw zouden moeten openstaan.

Of wanneer we deze bijzondere gaven niet meer als geldig zien voor vandaag.  Dan blijven alleen de ambten nog over waarin de nog wel erkende gaven uitgeoefend kunnen worden. Dat is een verlegenheidsoplossing en niet in lijn met zoals de Bijbel over de rol van de vrouw spreekt.

Concreet: laat de vrouw haar bediening van herder en/of leraar voluit uitoefenen, zoals het verkondigen en uitleggen van het Woord en het omzien naar gemeenteleden. Daarin kan zij  geestelijk gezag hebben. Laat zij vooral haar geestelijke gaven van uitoefenen. Onmisbaar in de gemeente. Maar voor de uitoefening van deze gaven van de Geest is het ambt van oudste/ouderling niet nodig en ook niet zoals God het heeft ingericht.

Einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Een wandeling door mijn gedachten over Bijbelse thema's