De oorsprong

De oorsprong

Onder deze titel “De oorsprong” wordt  ingegaan op bepaalde wetenschapsbeoefening.  Allerlei thema’s passeren de revue. De oerknal, met of zonder God, is de aarde oud of jong.

"De

Genesis
Daarna wordt Genesis 1, 2 en 3 behandeld.
Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  1. Begrenst door het onbegrensde. (De eerste verzen van de Bijbel)
  2. Het (her-)scheppen.
  3. De schepping van Adam.
  4. De grote keuze van Adam.
  5. Terug naar de oorsprong door Adam de tweede.
  6. Epiloog: met of zonder God. That’s the choices.

 

Naar de volgende pagina waar we ingaan op de vraag: Is het een schepping met en door God of is het een ontstaan zonder God.

Een wandeling door mijn gedachten over Bijbelse thema's